فروش مجدد ارز مسافرتی

فروش مجدد #ارز_مسافرتی از امروز در بانک ملی شروع شد و فعلا در شعبه های میرداماد،اسکان،مرکزی،بازار،امام حسین،هفت تیر ، استاد معین و کاشف انجام میشود، کشورهای هم مرز 500 و کشورهای غیر هم مرز 1000 یورو با نرح 14.500 تومان ارائه می گردد.


منبع میسان گشت خوبان www.maysun.ir