دو هتل تایلند در فهرست تاپ ها

هتل های #ماندارین_اورینتال #بانکوک و #سیکس_سنسز در #جزیره_یائونای در فهرست تاپ ترین هتل های آسیا و شبه قاره قرارگرفتند و مردم تایلند نیز به عنوان بهترین مردم در کشور مقصد انتخاب شدند.منبع میسان گشت خوبان www.maysun.ir