NAEEF
Golden Square
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 20,780,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SUN AND SANDS DOWNTON
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 15,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
MAYFAIR
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 15,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
NAEEF
Phoenix
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 14,420,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Abu Hail
Abjad Grand
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 24,220,000 ریال

اطلاعات بیشتر
FISH SQUARE
Royaltone
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 25,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
ORCHID
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 15,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL MAKTOOM
Nihal
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 25,020,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
DELMON PALACE
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 27,540,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SALAH AL DIN ROAD
City Star
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 25,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Al Muteena
Dubai Palm
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 26,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL KHALEEJ RD
Sun & Sand Sea View
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 27,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
FORTUNE DEIRA
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 27,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
City Seasons
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 28,140,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
AVENUE
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 15,460,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
MARCO POLO
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 28,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BANI YAS
Landmark Baniyas
سرویس BB/HB

3 شب اقامت دوتخت 28,260,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
Rove City Center
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 33,860,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BANI YAS
Landmark Baniyas
سرویس HB / BB

3 شب اقامت دوتخت 28,660,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL BARSHA
ABIDOS HOTEL
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 32,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
Raintree
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 32,380,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
Landmark Riqqa
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 31,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
Summit
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 17,140,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
FLORA GRAND
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 32,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Abu Baker
Hilton Garden Inn
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 30,420,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BANI YAS
Best Western Plus
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 30,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BUR DUBAI
City Max BurDubai
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 30,780,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Deirah
Hyatt Regency Deira
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 32,260,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SALAH AL DIN ROAD
Crown Plaza Deira
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 41,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
FISH SQUARE
Al Ghurair
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 54,940,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SHEIKH ZAED
NASSIMA ROYAL(RADISSON ROYAL ) BB
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 42,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OMAR IBN KHATAB
Fortune Grand
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 18,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BANI YAS
Carlton Tower
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 17,220,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL MAKTOOM
Carlton Palace
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 22,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL MAKTOOM
Jood Palace
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 18,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SHEIKH ZAED
MILLENIUM PLAZA
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 21,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CREECK
SHERATON CREEK
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 21,220,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تور 3 شب دبی با پرواز ایران ایر

این تور از 24 , اردیبهشت , 1398 تا 8 , مرداد , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 3 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور