NAEEF
Golden Square
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 24,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SUN AND SANDS DOWNTON
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 24,980,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
MAYFAIR
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 26,260,000 ریال

اطلاعات بیشتر
NAEEF
Phoenix
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 26,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
DELMON PALACE
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 32,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
FISH SQUARE
Royaltone
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 29,460,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Abu Hail
Abjad Grand
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 28,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
ORCHID
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 29,780,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL MAKTOOM
Nihal
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 29,780,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SALAH AL DIN ROAD
City Star
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 29,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
FORTUNE DEIRA
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 31,380,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
AVENUE
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 32,660,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SHEIKH ZAED
FIRST CENTRAL
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 32,820,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
Raintree
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 37,140,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BANI YAS
Landmark Baniyas
سرویس BB/HB

4 شب اقامت دوتخت 33,460,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DOWN TOWN
HOTEL ROVE DOWNTOWN DUBAI
سرویس BB/HB

4 شب اقامت دوتخت 40,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
City Seasons
سرویس BB/HB

4 شب اقامت دوتخت 33,940,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
MARCO POLO
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 34,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
City Seasons
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 33,940,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DOWN TOWN
HOTEL ROVE DOWNTOWN DUBAI
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 40,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
Summit
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 36,660,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
Rove City Center
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 41,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL BARSHA
ABIDOS HOTEL
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 39,860,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BANI YAS
Best Western Plus
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 37,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OMAR IBN KHATAB
Fortune Pearl
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 36,180,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
Flora Grand
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 39,220,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Abu Baker
Hilton Garden Inn
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 36,980,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OMAR IBN KHATAB
Fortune Grand
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 37,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
HYATT REGENCY
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 42,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CLOCK TOWER
Nihal Palace
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 39,860,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SHEIKH ZAED
NASSIMA ROYAL(RADISSON ROYAL ) BB
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 53,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تور 4 شب دبی با پرواز ایران ایر

این تور از 27 , بهمن , 1397 تا 8 , مرداد , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 4 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور