NAEEF
Golden Square
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 25,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
MAYFAIR
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 26,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SUN AND SANDS DOWNTON
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 26,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
NAEEF
Phoenix
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 32,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
DUBAI PALM HOTEL
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 27,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Abu Hail
Abjad Grand
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 28,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
VERSAILLES
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 28,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OMAR IBN KHATAB
Fortune Grand
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 29,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CLOCK TOWER
Nihal Palace
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 31,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
MOSCOW BB
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 35,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
Raintree
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 38,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BUR DUBAI
City Seasons Tower
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 39,780,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL MAKTOOM
Jood Palace
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 43,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SOMEWHERE
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 42,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SALAH AL DIN ROAD
Crown Plaza Deira
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 44,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تور 3شب و 4 روز با پرواز ایران ایر

این تور از 21 , اسفند , 1397 تا 31 , شهریور , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 3 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور