NAEEF
Golden Square
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 21,975,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Riqqa
MAYFAIR
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 23,025,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SUN AND SANDS DOWNTON
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 23,025,000 ریال

اطلاعات بیشتر
NAEEF
Phoenix
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 28,275,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
DUBAI PALM HOTEL
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 23,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
Abu Hail
Abjad Grand
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 24,775,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
VERSAILLES
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 25,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OMAR IBN KHATAB
Fortune Grand
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 26,175,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CLOCK TOWER
Nihal Palace
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 27,575,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
MOSCOW BB
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 30,725,000 ریال

اطلاعات بیشتر
City Center
HALO(EX.Raintree)
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 33,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
BUR DUBAI
City Seasons Tower
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 34,820,000 ریال

اطلاعات بیشتر
AL MAKTOOM
Jood Palace
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 37,725,000 ریال

اطلاعات بیشتر
DEIRA
SOMEWHERE
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 37,025,000 ریال

اطلاعات بیشتر
SALAH AL DIN ROAD
Crown Plaza Deira
سرویس صبحانه

3 شب اقامت دوتخت 39,055,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تور 3شب و 4 روز با پرواز ایران ایر

این تور از 21 , اسفند , 1397 تا 31 , شهریور , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 3 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور