تورهای ویژه دبی

تور ویژه نمایشگاه ARAB HEALTH - حرکت از تهران فرودگاه امام خمینی 6 - بهمن هواپیمایی ایران ایر **3 شب اقامت **

تور ویژه نمایشگاه ARAB HEALTH - حرکت از تهران فرودگاه امام خمینی 8 - بهمن هواپیمایی ایران ایر **4 شب اقامت **

تور ویژه نمایشگاه ARAB HEALTH - حرکت از تهران فرودگاه امام خمینی 9 - بهمن هواپیمایی ایران ایر **4 شب اقامت **